Reference

 • Techmania Science Center o.p.s.
 • MEDIA PRODUCTION s.r.o.
 • Statutární město Plzeň
 • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
 • Škoda Power a.s.
 • PILSEN STEEL s.r.o.
 • Nakladatelství Fraus s.r.o.
 • Škoda JS, a.s.
 • Západočeská univerzita
 • SMP CZ, a.s.
 • Hannah Czech, a.s.
 • Česká televize
 • Plzeňská teplárenská, a.s.
 • Západočeská energetika, a.s.
 • Škoda, a.s.
 • TS Plzeň, a.s.
 • Mniši ze Sept-Fons
 • Plzeňská židovská obec
 • Scientia, s.r.o.
 • Krátký Film Praha, a.s.
 • Národní filmový archív
 • Fortuna, pedagogické nakladatelství
 • Stavby silnic a železnic, a.s.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Lázně Bohemia, a.s.
 • Hnědouhelné doly Sokolov, a.s.
 • a další